Ise tehtud - hästi tehtud!

Laste valmistatud puzzled. 

Tööde illustreerimiseks oli vahva laste poolt loodud jutt, mis tekkis tänu muinasjutu täringutele. Ühtlasi oli see ka üheks osaks erinevate lauamängude tutvustamisest.