Mardipävaks

Maskid valmistatud eelmisel nädalal just muusikatunni jaoks.

Head viljaõnne, peremehele hobusteõnne, sulastele koerteõnne, miniale lasteõnne, tütardele ja poegadele kosilaseõnne ja pruudiõnne, pereemale karjaõnne!

(Allikas: Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas)

Soovivd Misso Kooli Krõllid

 

Foto: Ellen Ojaots

Pildil terve Krõllide rühm