Tegus õpilaskodu

Viimastel nädalatel on õpilaskodus elavad lapsed lihvinud oma oskusi ja täiesti iseseisvalt saanud hakkama nii küpsisetordi valmistamise kui viineripirukate vormimise ja küpsetamisega. Uskuge need on olnud täiesti söödavad ja imemaitsvad! Kokakursused jätkuvad seniks kuni lastel huvi jätkub!

 

Vastlapäev 2016

Sellel aastal tuli VASTLAPÄEV maha pidada ilmaolude tõttu kooli saalis. Kuna maa oli must ja sadas vihma olid kõik heas tujus ja mängud, mis planeeritud, said siiski rõõmsalt läbi viidud. Võistlused lõppesid sõbraliku viigiga.

Loomulikult ei puudunud ka hernesupp ja vastlakuklid!

Maakondlik ajaloo olümpiaad

Misso Kooli 7.klassi õpilane Robin Saarniit saavutas Võru maakonna ajaloo olümpiaadil II-III koha.
Palju õnne!

Eesti õpilasfirmade laat

Meie koolist käis 13.02.2016 Tallinnas õpilasfirmade laadal minifirma „KDK Karbid“. Väljasõit oli hommikul kell 6. Tagasi Misso jõuti õhtul kell 10. Nii et päris pikk  tööpäev oli.

See pikk tööpäev oli väga huvitav. Kohal oli ligikaudu 200 õpilas- ja minifirmat. Kaasa arvatud Soomest, Türgist, Lätist, Venemaalt.  Meie kooli ilusa müügilaua taga müüsid ja tutvustasid oma firma kaupa Keidi Fomotškin, Krissandra Rebaste ja Roven Kauts. Vahepeal andsid nad üksteisele puhkust ja tutvusid teiste firmade toodanguga.

Meie müügiletil olid uhked ehtelaekad ja käsitöökarbid. Müüa ei saadud nii palju, nagu loodeti, aga sellepärst meie 9-ndikud ei kurvastanud.

Ees ootab Setomaa Valdade Liidu koolide õpilasfirma liikmeid Leedumaa reis, kus ka tuleb kaupa müüa. Augustis ootab ees Setomaa Kuningriigi päev. Vahepeal on veel minifirma liikmetel vaja kool lõpetada ja uude kooli sisse saada.

Meie õpilased on teinud sellest ja eelnevatest õpilasfirmade üritustest palju pilte. Vaadake ja rõõmustage koos meiega.

Õpetaja Külli Rood

Sõbrapäev Misso Koolis

SÕBRAPÄEV möödus meie koolis nagu igal aastal: uudishimuliste õpilaste sagimine postkasti ümber, kaartide saatmine. Selle päeva jooksul oli kõigil võimalus oma sõpru üllatada, saates kellegi neid kallistama, pai tegema või midagi ilusat ütlema.

9.klassi õpilased korraldasid vahetundide ajal sõbramänge. Kõik ettevõtmised meeldisid õpilastele väga. . Kurb oli vaid see, et kõik õpilased polnud osalemisel aktiivsed või puudusid sel päeval koolist, nii jäi mõnel kahjuks üllatus- ja rõõmumoment olemata. Kuid neil, kes mängudest osa võtsid, ei tulnud sugugi kahetseda: oli hea kellelegi rõõmu valmistades tema tähtsust rõhutada ning väikese kingitusega sel päeval sõpra rõõmustada.

Misso Kooli tulevikuvisioonist

Misso Kooli tulevikuvisiooni arutelu leidis aset 27. jaanuaril Misso vallamajas. Kohal oli 16 huvilist. Toimus arutelu ja rühmatöö.

Põhilised teemad olid õpilaskodu olukord, lasteaia ja  kooli õpilaste arvukuse säilitamine ja suurendamine ning võimalikud teed selle elluviimiseks.

Lugupeetud lugeja!

Sinu head ettepanekud kooli arendamiseks on teretulnud esilehel olevate koordinaatide kaudu.

Koolipere

Osaoskuste päev Vastseliinas

4.veebr toimus Vastseliina Gümnaasiumis Võrumaa 9. osaoskuste päev. Õpilased said tegutseda neljas õpitoas. Kõigepealt tuli ära arvata töövahendite nimetused, mida töös kasutada tuleb. Seejärel jaguneti erinevatesse õpitubadesse. Klaasitoas meisterdati kaelaehteid. Pulbervärvi toas valmistati traadist lilleõis ja värviti pulbervärviga. Kaarditoas valmis pabertikkimise tehnikas õnnitluskaart. Martsipanitoas õppisid lapsed valmistama martsipanimassist roosiõit ning seda kaunilt pakendama. Kõik valminud esemed sai koju kaasa võtta. Päev möödus ruttu ja oli huvitav ning meeldejääv.

 

Ootame täiendust kooli ja lasteaeda

Misso Kool asub Võrumaal Misso vallas Läti ja Venemaa piiri lähedal. Kool paikneb looduskaunis kohas Pulli järve kaldal ning metsade ja soode keskel. Hetkel õpib põhikooliosas 32 õpilast, peale nende on 18 lasteaialast. Õpetajaid ja töötajaid on kokku 23. Misso Kool on vallas ainuke, moodne koolimaja on ehitatud 2008. a. Kool asub traditsiooniderohkes piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse oma keelt (Setu ja Võru murret) ning oma rahvuse (setude ja võrukeste) kombeid ja tavasid. Koolil on õpilaskodu, kus on võimalik ööbida koolinädala keskel  - õpilaskodus on 12 kohta ning suurepärased kasvatajad. Sööklas pakutakse maitsvat toitu neli korda päevas. Käesoleval aastal on Misso vald võimaldanud kõikidele koolis õppivatele õpilastele lisaks lõunatoidule ka oote tasuta ning lasteaialastele lõunatoidu tasuta ning lasteaia õppemaks on madal ja valla poolt kompenseeritud ( lapsevanem maksab 4 eurot kuus).

Maakoolide üldisi probleeme on, et õpilaste arv on tasapisi vähenenud. Misso Kooli õpilaste arv jääb järgmistel aastatel samaks või isegi kasvab tänu piirkonna atraktiivsele projektile „Tule maale“. Selle projekti toel antakse tulijatele eluase, lastevanematele kindlustatakse töökoht ning lastele kooli- ja/või lasteaiakoht.

Alates 2013/2014. õppeaastast hõlmab õppekava peale põhiainete kursuste ka looduse, keskkonna ja maaelu tundmaõppimist. Pärandkultuuri- ja arvutiõpetus on lõimitud igapäevaste ainetundidega. Kuna klassid on väikesed, siis toimub õppetöö ka liitklassides, kus väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse igaühe arengut. Õppetööd toetab mitmekülgne klassiväline aine- ja huvitegevus: osaletakse projektides, võistlustel, õpilasüritustel. Kool pöörab suurt tähelepanu tervislikele eluviisidele – kehalisele aktiivsusele ja korralikule toitumisele. Koolis on tublid õpilased ja kvalifitseeritud töötajad ning sõbralik ja loominguline õhkkond. 

Koolis toimetab õpilasfirma Kuldne Kolmik, mille tegevus hinnati valla poolt läinud aastal kõrge tiitliga – Aasta Tegija tiitliga. Kõigis algklassides on kasutusele võetud tahvelarvutid.

Huvi korral ootame teie kõnet või e-kirja.

Misso koolipere 

Lehekülg 4 / 7