Misso Kooli tulevikuvisioonist

Misso Kooli tulevikuvisiooni arutelu leidis aset 27. jaanuaril Misso vallamajas. Kohal oli 16 huvilist. Toimus arutelu ja rühmatöö.

Põhilised teemad olid õpilaskodu olukord, lasteaia ja  kooli õpilaste arvukuse säilitamine ja suurendamine ning võimalikud teed selle elluviimiseks.

Lugupeetud lugeja!

Sinu head ettepanekud kooli arendamiseks on teretulnud esilehel olevate koordinaatide kaudu.

Koolipere