Ootame täiendust kooli ja lasteaeda

Misso Kool asub Võrumaal Misso vallas Läti ja Venemaa piiri lähedal. Kool paikneb looduskaunis kohas Pulli järve kaldal ning metsade ja soode keskel. Hetkel õpib põhikooliosas 32 õpilast, peale nende on 18 lasteaialast. Õpetajaid ja töötajaid on kokku 23. Misso Kool on vallas ainuke, moodne koolimaja on ehitatud 2008. a. Kool asub traditsiooniderohkes piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse oma keelt (Setu ja Võru murret) ning oma rahvuse (setude ja võrukeste) kombeid ja tavasid. Koolil on õpilaskodu, kus on võimalik ööbida koolinädala keskel  - õpilaskodus on 12 kohta ning suurepärased kasvatajad. Sööklas pakutakse maitsvat toitu neli korda päevas. Käesoleval aastal on Misso vald võimaldanud kõikidele koolis õppivatele õpilastele lisaks lõunatoidule ka oote tasuta ning lasteaialastele lõunatoidu tasuta ning lasteaia õppemaks on madal ja valla poolt kompenseeritud ( lapsevanem maksab 4 eurot kuus).

Maakoolide üldisi probleeme on, et õpilaste arv on tasapisi vähenenud. Misso Kooli õpilaste arv jääb järgmistel aastatel samaks või isegi kasvab tänu piirkonna atraktiivsele projektile „Tule maale“. Selle projekti toel antakse tulijatele eluase, lastevanematele kindlustatakse töökoht ning lastele kooli- ja/või lasteaiakoht.

Alates 2013/2014. õppeaastast hõlmab õppekava peale põhiainete kursuste ka looduse, keskkonna ja maaelu tundmaõppimist. Pärandkultuuri- ja arvutiõpetus on lõimitud igapäevaste ainetundidega. Kuna klassid on väikesed, siis toimub õppetöö ka liitklassides, kus väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse igaühe arengut. Õppetööd toetab mitmekülgne klassiväline aine- ja huvitegevus: osaletakse projektides, võistlustel, õpilasüritustel. Kool pöörab suurt tähelepanu tervislikele eluviisidele – kehalisele aktiivsusele ja korralikule toitumisele. Koolis on tublid õpilased ja kvalifitseeritud töötajad ning sõbralik ja loominguline õhkkond. 

Koolis toimetab õpilasfirma Kuldne Kolmik, mille tegevus hinnati valla poolt läinud aastal kõrge tiitliga – Aasta Tegija tiitliga. Kõigis algklassides on kasutusele võetud tahvelarvutid.

Huvi korral ootame teie kõnet või e-kirja.

Misso koolipere