Võro murre ja võro keel

Võro kõnepruuki on peetud nii keeleks kui murdeks. Mõlemate arvamuste poolt ja vastu on võimalik tuua ridamisi argumente. Kui otsida erinevusi eesti ühiskeele ja lõunaeesti kõnepruugi vahel, siis neid ka leitakse, sest lõunaeesti eripära on oluliselt suurem kui teistel Eesti murdepiirkondadel. Kui palju eripära on vaja selleks, et tegemist oleks omaette keelega? Kuna keele ja murde mõistete piiritlemine on siiani problemaatiline, pole kusagilt võtta ühest vastust.

Enamikul võrekestest ja setudest on ettekujutus, nagu oleks olemas mingi küllalt ühtne võro keel ja teiselt poolt setu keel, mis on omavahel väga erinevad.

Võrokesed nimetavad setuliseks paljut vanapärast, kuigi sageli on kerge tõestada, et kõik need vormid on tõesti ka Võrumaal laialdaselt käsutusel olnud Võru murdealal on palju küllalt erinevaid kõnepruuke, mis ei suuda täita keelestandardi nõudeid.

Küsimusele Kas keel või murre? Ei saa vastata üksnes erisuste otsimise kaudu. Ka võro keel võiks ju olla lihtsalt eesti keele teine, riigikeelest erinev kirjakeel.

2. – 5.novembril toimuvad koolis Võro keelega seotud üritused (Võrumaaga seotud toidud).

Hääd Võro keele nädälät!

Võro keele õpetaja Madis Elismäe