Mihklipäev- päev, mil kogu Misso koolipere õppis

Eesti rahvakalendris tähistas  mihklipäev pidude ja kooskäimiste aega. Üldiselt oligi ju tegemist päevaga, millal lõppes valge ja soe suveaeg. samuti lõppesid karjalaste töölepingud ning karjane sai kooli minna. 

Misso koolis  kujunes mihklipäev kogu koolipere õppepäevaks.

Töötajad istusid koolipinki, et värskendada  oma esmaabi alaseid teadmisi. Mõned õpetajad olid juba varem kursused läbinud, nemad juhendasid  mitmeid aineid hõlmavaid  õpilaste õuesõppetunde. Vahetult koolimaja kõrval asub kaunis Pullijärv  suurepärase matkarajaga, seepärast polnud „õuesõppeklassi“ tarvis kaugele otima sõita.

Loodusainete õpetaja Bianka koostatud töölehtede täitmine nõudis RMK Pullijärve matkaraja infotahvlite hoolikat lugemist, samuti kaardimaterjali uurimist. Spordiõpetaja Elina eestvedamisel selgitati kiiremad ja osavamad takistusraja läbijad. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Liina koostatud ülesanded nõudsid loodusliku materjali kogumist, et hiljem klassis koostada loodustähestik  ja luua taimekompositsioonist lähtuvalt oma klassi haiku. Üheskoos sai õpitud botaanikat, geograafiat, matemaatikat, harjutatud osavust, kiiruse arendamise strateegiat ja kauni liikumise võlu, süvendatud kujutava kunsti oskusi ning korratud tähestiku tundmist ning tutvutud haiku kui ühe luulevormi  väärtustega.  Ka IKT vahendid said kasutatud, sest kogutud materjal vajas vormistamiseks  mitmete keeleveebi sõnastike abi, samuti murde-, slängi- ja võõrkeelesõnastike kasutamist. Nüüd teame, kuidas kõlavad mõned taimed ladina, saksa või vene keeles, murdest ja slängist rääkimata.

Integreeritud tunnid annavad võimaluse õppida mitmekesiselt ja põnevalt, eriti kui köögirahvas pakub matkarajalt tulnud õuesõppijatele maitsvat kuuma teed.