Eesti Vabariik 99

Vabariigi aastapäev on alati eriline päev, on pidulikkust ja  tehakse kokkuvõtteid. Me tunneme uhkust oma riigi üle. Meie riik on vaba ja meie oleme vabad. Me ei soovi aga olla lihtsalt vaba rahvas, vaid ka tark rahvas. 
Tarkus ei tule teatavasti iseenesest. Seda tuleb anda, jagada ja õpetada. Meil on kohustuslik haridustase põhikool, aga Euroopa Liidu riigid on kokku leppinud, et keskharidus on tase, mille mitteomandamisel loetakse haridustee liiga vara katkenuks.

Me ei ole enam üksi, oleme NATO liikmed, kuid NATO aitab vaid neid, kes seisavad iseenda eest.Olete võib-olla kuulnud, et NATO on suur sõjaline organisatsioon, kus riigid aitavad üksteist sõjaliselt – mitte ainult meid ei aidata, vaid ka meil on ülesanne aidata teisi riike ja rahvaid. Nii nagu sõpra tuntakse hädas nii õpime ka oma turvalist keskkonda kõrgemalt hindama siis, kui maailmas ajad ärevaks muutuvad.

Kuid tänane tähtpäev sunnib meid ka tulevikule mõtlema. Meil on üldjoontes hästi läinud, kuid me ei tohiks muutuda enesega liiga rahuolevateks ega passiivseteks, mõeldes, et kõik mis on viimase kahekümne aasta jooksul saavutatud, on pöördumatu ja iseenesest mõistetav. Nii nagu minevikus, võivad ka tulevikus juhtuda halvad asjad, mis võivad panna meie väikese riigi proovile.  Ma pean silmas seda, et ajalugu ei ole lõppenud ja et ootamatuid, võimatutena tunduvaid asju juhtub kogu aeg ja kõikjal maailmas. Ükski riik – isegi maailma ainuke ülivõim Ameerika Ühendriigid – ei suuda kõiki sündmusi ette näha ega igaks juhtumiks valmistuda.

Kuid Eesti riik vajab siinjuures haritud ja tarku kodanikke. Tänapäev nõuab, et  oleksime üheaegselt nii iidne kui uudne, õpihimuline ja enesesse uskuv. Lisaks erinevatele kogukondadele, kodanikuühendustele ja institutsioonidele, pööratakse erilist tähelepanu lastele ja noortele. Meie riigis hinnatakse töökust, abivalmidust, hoolikust ja hoolivust.      Me astume Eesti Vabariigi 100 juubeliaastasse. Eesti Vabariigi 100 aasta juubel ei ole kokku pressitud ühte kalendriaastasse, vaid laseb rahulikult kõikidel tähtpäevadel loomuldasa oma sajanda sünnipäevani jõuda.

Oleme oma riigi üle uhked ning õnnelikud.

Ning sõbrad rõõmustavad koos meiega.

Head Eesti Vabariigi aastapäeva kõikidele!

 

Sirje Pihelgas, direktor

/Eesti Vabariigi 99. aastapäeva aktuse kõne/