SEPTEMBER

Kooliaastat alustasime nagu ikka 1.septembril esimese koolipäeva aktusega. Sel aastal ühines kooliperega kaks esimese klassi last. Esmaspäeval, 19.septembril käisid 1.-4.klassi õpilased Väimelas ujumas. Teisipäeval, 20.septembril osalesid 8.-9.klassi õpilased Võrus Kuperjanovi Jalaväepataljoni projektis „Tervena tulevikku“. Poistele toimus ekskursioon sõjaväeosas, külastati õppekorpust, toimus relvanäitus, viidi läbi kehalised katsed nagu on noorsõduritel ja lõpetuseks söödi sõdurisuppi. Tütarlastele toimusid ühes klassiruumis seksuaalkasvatuslikud, toitumis-ja nahatervise loengud. Kolmapäeval, 21.septembril toimus koolis hoolekogu koosolek. Neljapäeval, 22.septembril toimus koolis sügisandide näitus. Õpilastel oli valmistatud palju sügisesi kompositsioone ja kaasa oli toodud ka mitmesuguseid aiasaadusi. Oma huvitavaid sügisande tõid teistele vaadata ka kooli töötajad.  5.tunni ajal kogunesime I korruse koridori, kus toimus suve ärasaatmine ja sügise vastuvõtmine. Algklasside õpilased lugesid luuletusi, toimus põnev viktoriin.

Huvijuht Madis Elismäe