NÄDALA SÜNDMUSED

Hoolekogu liikmed

Innar Käis kooli pidaja esindaja
Aire Valt kooli õpilaste vanemate esindaja
Kermo Rannamäe lasteaia laste vanemate esindaja
Maiden Paljak vilistlaste esindaja
Anna-Marija Ehasalu õpilasesinduse esindaja
Madis Elismäe õppenõukogu liige, kooli õpetajate esindaja
Aime Oppar õppenõukogu liige, lasteaia õpetajate esindaja
Siret Viikman kooli õpilaste vanemate esindaja

 

Alus: Misso Vallavalitsuse 12. oktoobri 2016. a korraldus nr 2.1-3/165