NÄDALA SÜNDMUSED

Artiklid

Järelvalve

Järelvalvet Misso Koolis teostavad Misso Vallavalitsus.

Haldusjärelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond.

1. lend 1961

Marie Bodrova
Heimi Haljasorg
Jüri Jaagomägi
Helvi Kala
Helvi Kilbi
Ain Koemets
Ilmar Koemets
Asta Laidmets
Lea Mikkal
Milvi Needo
Vaike Niilo
Peedu Pedesk
Ilme Saarniit
Silvia Tirul
Evi Sokk

Klassijuhataja Evald Helisto