NÄDALA SÜNDMUSED

Misso Lasteaed “Krõll” asutati 13. juulil 1965. aastal endises neljakorterilises elumajas 25-lapselise, üherühmalise lastepäevakoduna. 1988. aastal laiendati lasteasutuse ruume juurdeehitusega. 2002.a suvel kujundati Misso Lasteaed “Krõll” liitrühmaliseks lasteaiaks. 2008. a. sügisel kolis lasteaed uude Misso Keskkooli hoonesse ja tegutseb tänaseni siin koos kooliga. 2011. aastal liitus lasteaed koos kooliga ühtseks asutuseks Misso Kool.

 

Vana koolimaja

 Missomaal alustati lastele lugemise ning pühakirja õpetamist Peräpugola külakoolis. Praegu seisab kunagise kooli asukohal mälestuskivi kooli esmamainimise aastanumbriga 1753. Siiski näitas hilisem Uuno Ojala poolt läbiviidud uurimine, et see aastaarv arhiiviallikates kinnitust ei leidnud. Arhiiviallikatele tuginevalt on korrektne pidada esmamainimise aastaks 1766.

Hiljem on kool kandnud Pugola nime ning asus just praeguse kooli asukohas (teine koolimaja). 1884. aastal pandi vallavanem Kuke eestvõtmisel püsti kolmas koolimaja, mis on säilinud ümberehitatult tänaseni.

Peräpugolas alustati õppimist mõne õpilase ja ühe talve jooksul kooliskäimisega, kuid aastaks 1879 oli õpilasi juba 48.

Esimese vabariigi ajal tegutses Pugola kool algkoolina.

Peale II maailmasõda muutus Pugola kool 6-klassilisest õppehoonest 8-klassiliseks kooliks. Pugola kool jätkas pärast sõda elektrivalgusel. Kõigepealt pandi koolimaja katusele tuulegeneraatorid, hiljem saadi elektrienergiat kooli enda diiseljaamast.

1957. aastal sai Feliks Kraani eestvedamisel Misso koolist keskkool. 1977. aastal taandati keskkool 8-klassiliseks, kuid tänu kooli, sovhoosi ja külanõukogu juhi ühisele jõupingutusele saadi 1984. aastast jällegi jätkata keskkoolina.

2008. aastal valmis neljas koolimaja, kus keskharidust saadi anda vaid kaks aastat. Alates 2011. aastast on Missomaal põhikool, mis kannab Misso Kooli nime.

Alamkategooriaid