09.04.2014

Ülevaade III õppeveerandi tegevustest - ettekanne kooli direktorilt Kaider Vardja`lt.
Õpilaskodu kodukorra arutelu. Heaks kiidetud.
Misso Kooli kodukorra arutelu. Heaks kiidetud.
Õpilase Misso Kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise korra arutelu. Heaks kiidetud.
Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord. Heaks kiidetud.
Toiduraha suurendamine. Ettepanek kõiki toidukordi tõsta 0,05 senti kiideti heaks.
Muud küsimused. Lasteaia suvepuhkus ja millal suvevaheajal võiks koolimaja suletud olla. Kiideti heaks, et suvepuhkus on 30.06.-13.08.2014. a ning koolimaja on suletud 30.06.-10.08.2014.

Misso Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 reg nr 1.1-6/132