Järelvalve

Järelvalvet Misso Koolis teostavad Misso Vallavalitsus.

Haldusjärelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond.