Lastevanemate üldkoosolek

14. oktoober 2015. a kell 17:00 toimus Misso Koolis lastevanemate üldkoosolek. Teema: "Haridusasutuse, Rajaleidja keskuse ja lapsevanema koostöö lapse arengu toetamisel." Esinesid Rajaleidja keskuse töötajad.