Külastasime kitsefarmi

Pilt: 

13. novemberil külastasid Misso Kooli õpilased ja õpetajad Kaja Oru, Helve Kukk Andri-Peedo talu kitsefarmi. Külastus toimus loodusõpetuse tunni raames.
Misso Kool tänab Andri-Peedo talu, kes lahkelt oli nõus meid vastu võtma ning andis lastele võimaluse näha kitsi ning maitsta kitsepiima.

Teadaanne

Teade lasteaialaste vanematele!

Saame kokku 18. novembril kl 18.15, et rääkida laste jõulupeost.

Lugupidamisega

lasteaiaõpetajad

Võrumaa Rajaleidja keskus kutsub lapsevanemaid vestlusringi

Teisipäeval, 18. novembril algusega kell 18.00 toimub Võrumaa Rajaleidja keskuses lastevanematele vestlusring teemal "Piiride seadmine ja lapsega suhtlemine".
Vestlusringis keskendutakse 6-10 aastaste laste arengule. Ühiselt arutakse, kuidas olla lapsevanemana oskuslik piiride seadja, jäädes seejuures lapse arengut ja enesekindlust toetavaks ning huvisid arvestavaks. Vestlusringi juhivad Võrumaa Rajaleidja keskuse psühholoog Tea Ausin ja sotsiaalpedagoog Iiris Tagen.

Arengukava arutelu

Austatud lapsevanemad, õpetajad, töötajad!

Olete oodatud 19. novembri kell 18.00 kooli saali, kus toimub Misso Kooli arengukava arutelu.
Arutelu modereerib Ilmar Kesselmann (Parksepa keskkooli direktor, Võru valla volikogu haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordikomisjoni esimees, Võru maakonna hariduse arengustrateegia (kuni 2019. a-ni) töökomisjoni liige). Arengukava link allpool.

Jõululaat Misso Koolis

Pilt: 

Infot meie kohta võid leida ka siit: https://www.facebook.com/MissoKool

Eesti Pärimusmuusika Keskuse koolikontsert

5. noembril kell 12.45 toimub Misso Kooli saalis Eesti Pärimusmuusika Keskuse poolt korraldatud koolikontsert.
Ootame kõiki huvilisi kuulama.

Oktoobrikuu tegemised

Pilt: 

Oktoobrikuu algul (5. oktoober) oli õpetajate päev, seoses sellega otsustasid 9. klassi õpilased kinkida kooli pedagoogidele 3. oktoobril tundidest vaba päeva ning asusid ise õpetaja rolli täitma. Tegemist oli vahva päevaga, mis läks igati korda. Eriti meeldis algklassidele Andres Tsvetkovi läbiviidud kunstiõpetuse tund, kus õpiti voolimist kohalikku savi kasutades. 6. oktoobril tehti kogu koolipere ees kokkuvõte koolipäevast ja õnnitleti ning tänati vastastikku nii pärisõpetajaid kui ka asendusõpetajaid.

Teadaanne

Tähelepanu!

Misso Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 28. oktoobril 2014 kell 18.00 kooli saalis.
Päevakord:
1. Õppeaasta töö kokkuvõte. Direktor Kaider Vardja
2. Hoolekogu töö aruanne. Hoolekogu esimees Madis Elismäe
3. Misso Kooli arengukava ja tegevuskava arutelu
4. Lastevanemate esindaja valimine kooli hoolekokku
5. Jooksvad küsimused
Üldkoosolekule järgnevad lasteaia koosolek, klassi lastevanemate koosolekud.

Sügis koduaias

Pilt: 

22. - 25. september toimus koolimajas näitus "Sügis koduaias". Välja oli pandud üle 50 erineva koduaedades kasvatatava kultuurtaime liigi.
Viimasel päeval asendati nimesildid numbritega ja õpilastel oli võimalik näidata kui palju neile näitusel kogutust meelde jäi.
Sügisnäituse korraldasid loodusainete õpetajad koostöös õpilastega.

Arengukava

Kõigil huvitatutel on võimalus tutvuda Misso Kooli arengukavaga järgneval lehel: http://misso.edu.ee/sites/default/files/manused/MISSO%20KOOLI%20ARENGUKA...
Samuti on võimalik tutvuda Misso Kooli tegevuskavaga:
http://misso.edu.ee/sites/default/files/manused/Misso%20Kooli%20tegevusk...

Lehed

Telli voog Misso Kool RSS