Teadaanne

Tähelepanu!

Misso Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 28. oktoobril 2014 kell 18.00 kooli saalis.
Päevakord:
1. Õppeaasta töö kokkuvõte. Direktor Kaider Vardja
2. Hoolekogu töö aruanne. Hoolekogu esimees Madis Elismäe
3. Misso Kooli arengukava ja tegevuskava arutelu
4. Lastevanemate esindaja valimine kooli hoolekokku
5. Jooksvad küsimused
Üldkoosolekule järgnevad lasteaia koosolek, klassi lastevanemate koosolekud.

Sügis koduaias

Pilt: 

22. - 25. september toimus koolimajas näitus "Sügis koduaias". Välja oli pandud üle 50 erineva koduaedades kasvatatava kultuurtaime liigi.
Viimasel päeval asendati nimesildid numbritega ja õpilastel oli võimalik näidata kui palju neile näitusel kogutust meelde jäi.
Sügisnäituse korraldasid loodusainete õpetajad koostöös õpilastega.

Arengukava

Kõigil huvitatutel on võimalus tutvuda Misso Kooli arengukavaga järgneval lehel: http://misso.edu.ee/sites/default/files/manused/MISSO%20KOOLI%20ARENGUKA...
Samuti on võimalik tutvuda Misso Kooli tegevuskavaga:
http://misso.edu.ee/sites/default/files/manused/Misso%20Kooli%20tegevusk...

Seenenäitus

Pilt: 

9.–11. septembril korraldas õpetaja Kaja Oru koos õpilastega huvitava väljapaneku seentest, seenenäitust sai käia vaatamas kogu koolipere.

Muutusid toiduhinnad

Alates 01.09.2014. a muutuvad Misso Kooli söökla toiduhinnad, lastevanematel tuleb tasuda toidukordade eest alljärgnevalt:
Lasteaed – hommik 0,4 eur, lõuna 0,65 eur ja oode 0,55 eur;
Õpilaskodu – hommik 0,55 eur, oode 0,65 eur ja õhtu 0,75 eur;
Pikapäevarühma oode 0,65 eurot

Põhikooliealistel õpilastel on lõunasöök tasuta.

1. septembri bussigraafik

Bussi sõidugraafikusse võib tulla muudatusi 29.08.2014.

8:50 Kuklase
8:57 Misso
9:12 Tserebi (Hindsa)
9:27 Möldre (Pältre)
9:43 Siksälä
9:50 Misso

11:30 Misso
11:37 Siksälä
11:59 Tserebi (Hindsa)
12:14 Möldre (Pältre)
12:29 Tsiistre
12:40 Misso
12:47 Kuklase

Esimene koolipäev

Pilt: 

Misso Kooli esimeses klassis alustab 2014/15. õppeaastal õpinguid neli toredat õpilast.

Rõõmsat kooliaastat!

Teade

Pilt: 

Teade!

Palume kõigil Misso Kooli esimesse klassi astujatel esitada taotlus lapse esimesse klassi võtmiseks hiljemalt 22. augustiks 2014. a.
Taotluse leiate aadressilt http://www.misso.edu.ee/et/kool/dokumendid

Küsimuste korral palun helistada +372 5373 1688

Kohtumiseni septembris

Misso Kooli lõpetajad

Pilt: 

17. juunil 2014 lõpetasid Misso Kooli Katry Janus, Gren Kangru, Germo Pärnapuu, Andi Suuder, Age Tuvi, Sven Vint. Nende klassijuhataja oli õp Hille Karu.
Palju õnne! Olge parimad!

Tööpakkumised

Misso Kool võtab alates 2014/2015. õa konkursi korras tööle järgmised õpetajad:
• loodusainete õpetaja (geograafia, keemia, bioloogia, loodusõpetus), nädalakoormus 12 tundi;
• vene keele õpetaja, nädalakoormus 6 tundi;
• huvijuhi, 0,5 ametikohta;
• sotsiaalpedagoogi, 0,5 ametikohta.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 18. juuniks 2014 e-posti aadressil direktor@misso.edu.ee või aadressil Misso Kool, Misso vald, 65001 Võrumaa.
Lisainfot saab telefonil +372 5373 1688.

Lehed

Telli voog Misso Kool RSS