Esimene koolipäev

Misso Kool alustab oma õppeaastat avaaktusega 1. septemberil kell 10.00 koolisaalis.
Peale aktust klassijuhataja tund.

Rõõmsat kooliaastat!

Teade

Pilt: 

Teade!

Palume kõigil Misso Kooli esimesse klassi astujatel esitada taotlus lapse esimesse klassi võtmiseks hiljemalt 22. augustiks 2014. a.
Taotluse leiate aadressilt http://www.misso.edu.ee/et/kool/dokumendid

Küsimuste korral palun helistada +372 5373 1688

Kohtumiseni septembris

Misso Kooli lõpetajad

Pilt: 

17. juunil 2014 lõpetasid Misso Kooli Katry Janus, Gren Kangru, Germo Pärnapuu, Andi Suuder, Age Tuvi, Sven Vint. Nende klassijuhataja oli õp Hille Karu.
Palju õnne! Olge parimad!

Tööpakkumised

Misso Kool võtab alates 2014/2015. õa konkursi korras tööle järgmised õpetajad:
• loodusainete õpetaja (geograafia, keemia, bioloogia, loodusõpetus), nädalakoormus 12 tundi;
• vene keele õpetaja, nädalakoormus 6 tundi;
• huvijuhi, 0,5 ametikohta;
• sotsiaalpedagoogi, 0,5 ametikohta.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 18. juuniks 2014 e-posti aadressil direktor@misso.edu.ee või aadressil Misso Kool, Misso vald, 65001 Võrumaa.
Lisainfot saab telefonil +372 5373 1688.

9. klassi lõpuaktus

Pilt: 

Misso Kooli tegemised 23. nädalal

Pilt: 

3.–4. juunil toimus KEATi (Kaitse ennast, aita teist) ohutuslaager Sulbis, kust võttis osa meie kooli 8. klass. Laagris toimus võistlus, kus meie õpilased said oma teadmiste ja oskustega erinevates valdkondades (päästevaldkond, esmaabi andmine, liikluse tundmine, uimastiennetus, matkatarkused, elektriohutus, traumade ennetamine) üldkokkuvõttes 4. koha, tuletõrjeolümpiaadil 1. koha. Andres Tsvetkov sai esmaabiteadmiste eest eripreemia.

Lasteaia lõpupidu

Pilt: 

30. mail toimus lasteaias meeleolukas kevad- ja koolisaatmispidu. Kooli läheb sel aastal lasteaiast 5 last.
Lasteaia lõpupeo pilte on võimalik vaadata lasteaia pildialbumist: http://www.misso.edu.ee/et/node/1433

Ilusat suve kooliminejatele!

22. nädal meie Misso Koolis

Pilt: 

26. mail toimus Misso Koolis suur kevadspartakiaad, kus võisteldi 100 ja 300 m jooksus, palliviskes, kaugushüppes, kuulitõukes. 100 m jooksus olid oma vanuseklassides parimad Kristjan Pragi, Roomet Erik, Deira Kangur, Andres Tsvetkov; 300 m jooksus Egert Ehasalu, Roomet Erik, Deira Kangur, Andres Tsvetkov; palliviskes Kristjan Pragi, Ralf Joonas, Katry Janus, Andres Tsvetkov; kaugushüppes Olivia Peegel, Roomet Erik, Deira Kangur, Andres Tsvetkov; kuulitõukes Deira Kangur, Katry Janus, Andres Laur, Andres Tsvetkov.

21. nädal Misso Koolis

Pilt: 

Misso Kool osaleb esimest aastat üle-Euroopalises õppekava-arenduslikus Comeniuse projektis. Projektis osalevad koolid Eestist ja Saksamaalt. Lisaks on veel partnerkoole Itaaliast, Poolast, Taanist, Soomest, Sloveeniast, Luxembourgist ja Hispaaniast. 20. mail külastasid Misso Kooli Comeniuse projekti raames Mooste Põhikooli õpilased ja direktor. Koos meie kooli õpilaste ning õpetajatega lauldi ja tantsiti. Rõhk oli järgmise nädalal Luxembourgis toimuva töökohtumise ettevalmistamisel.

Lasteaed

Pilt: 

Lehed

Subscribe to Misso Kool RSS