Otsime lasteaiaõpetajat

Misso Kooli lasteaed võtab konkursi korras tööle:
* lasteaiaõpetaja 0,75 ametikohaga;
* lasteaia liikumisõpetaja 0,125 ametikohaga;
* lasteaia muusikaõpetaja 0,125 ametikohaga.
CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 6. oktoobriks meili teel direktor@misso.edu.ee või Misso Kool, Misso vald, 65001 Võrumaa.
Info tel +372 5373 1688.

Seenenäitus

Pilt: 

9.–11. septembril korraldas õpetaja Kaja Oru koos õpilastega huvitava väljapaneku seentest, seenenäitust sai käia vaatamas kogu koolipere.

Muutusid toiduhinnad

Alates 01.09.2014. a muutuvad Misso Kooli söökla toiduhinnad, lastevanematel tuleb tasuda toidukordade eest alljärgnevalt:
Lasteaed – hommik 0,4 eur, lõuna 0,65 eur ja oode 0,55 eur;
Õpilaskodu – hommik 0,55 eur, oode 0,65 eur ja õhtu 0,75 eur;
Pikapäevarühma oode 0,65 eurot

Põhikooliealistel õpilastel on lõunasöök tasuta.

1. septembri bussigraafik

Bussi sõidugraafikusse võib tulla muudatusi 29.08.2014.

8:50 Kuklase
8:57 Misso
9:12 Tserebi (Hindsa)
9:27 Möldre (Pältre)
9:43 Siksälä
9:50 Misso

11:30 Misso
11:37 Siksälä
11:59 Tserebi (Hindsa)
12:14 Möldre (Pältre)
12:29 Tsiistre
12:40 Misso
12:47 Kuklase

Esimene koolipäev

Misso Kool alustab oma õppeaastat avaaktusega 1. septemberil kell 10.00 koolisaalis.
Peale aktust klassijuhataja tund.

Rõõmsat kooliaastat!

Teade

Pilt: 

Teade!

Palume kõigil Misso Kooli esimesse klassi astujatel esitada taotlus lapse esimesse klassi võtmiseks hiljemalt 22. augustiks 2014. a.
Taotluse leiate aadressilt http://www.misso.edu.ee/et/kool/dokumendid

Küsimuste korral palun helistada +372 5373 1688

Kohtumiseni septembris

Misso Kooli lõpetajad

Pilt: 

17. juunil 2014 lõpetasid Misso Kooli Katry Janus, Gren Kangru, Germo Pärnapuu, Andi Suuder, Age Tuvi, Sven Vint. Nende klassijuhataja oli õp Hille Karu.
Palju õnne! Olge parimad!

Tööpakkumised

Misso Kool võtab alates 2014/2015. õa konkursi korras tööle järgmised õpetajad:
• loodusainete õpetaja (geograafia, keemia, bioloogia, loodusõpetus), nädalakoormus 12 tundi;
• vene keele õpetaja, nädalakoormus 6 tundi;
• huvijuhi, 0,5 ametikohta;
• sotsiaalpedagoogi, 0,5 ametikohta.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 18. juuniks 2014 e-posti aadressil direktor@misso.edu.ee või aadressil Misso Kool, Misso vald, 65001 Võrumaa.
Lisainfot saab telefonil +372 5373 1688.

9. klassi lõpuaktus

Pilt: 

Misso Kooli tegemised 23. nädalal

Pilt: 

3.–4. juunil toimus KEATi (Kaitse ennast, aita teist) ohutuslaager Sulbis, kust võttis osa meie kooli 8. klass. Laagris toimus võistlus, kus meie õpilased said oma teadmiste ja oskustega erinevates valdkondades (päästevaldkond, esmaabi andmine, liikluse tundmine, uimastiennetus, matkatarkused, elektriohutus, traumade ennetamine) üldkokkuvõttes 4. koha, tuletõrjeolümpiaadil 1. koha. Andres Tsvetkov sai esmaabiteadmiste eest eripreemia.

Lehed

Subscribe to Misso Kool RSS